RÓLUNK

A Gerey Ügyvédi Iroda egy 1998-ban alapított, elsődlegesen gazdasági jogi és kereskedelmi jogi, társasági jogi és munkajogi profillal rendelkező, független magyarországi ügyvédi iroda.

Irodánk vezető partnere, Dr. Gerey Ágoston, illetve partnereink, alkalmazott ügyvédeink több éves tapasztalatra tettek szert nemzetközi, valamint multinacionális ügyfélkörrel rendelkező ügyvédi irodákban gazdasági jogi, kereskedelmi jogi és társasági jogi területeken. Ügyvédeink elsődlegesen az üzleti jog területein nyújtanak kimagasló minőségű jogi szolgáltatásokat, különösen a kereskedelmi jog és a társasági jog területén – ideértve többek között fúziókkal, vállalat-felvásárlásokkal, illetve szétválásokkal kapcsolatos jogi tanácsadást, illetve jogi átvilágítások (jogi audit, due diligence) lefolytatását is –, továbbá a munkajog, az adatvédelem, a versenyjog és peres eljárások területein. Irodánk folyamatos növekedése a meglévő stabil ügyfélkörön, és új ügyfelektől érkező megbízásokon alapul. Új kollégák belépésével ügyvédi csapatunk folyamatosan bővül. A magyar mellett angol és francia nyelven is ügyfeleink rendelkezésére tudunk állni jogi problémáik megoldása során.

Ügyvédeink az üzleti jog minden részterületén nyújtanak jogi szolgáltatásokat. Speciális szakértelemmel rendelkezünk a társasági jog, az átalakulások és vállalatfelvásárlások joga, az ingatlan-tranzakciók, a vállalat-átstrukturálás és a fizetésképtelenségi jog, a munkajog, a pénz- és tőkepiacok joga, szellemi alkotások joga, a peres eljárások és az adójog területén. Ügyvédeink szofisztikált és üzleti szempontokat is figyelembe vevő tanácsokkal látják el ügyfeleinket azokban az ügyekben, amelyekkel a jelenlegi sokoldalú és bonyolult jogi környezetben szembesülnek. Az üzleti és gazdasági élet számos szereplőjét segítettük tanácsainkkal különféle tranzakcióik során. Állandó kihívást és nagyszerű tapasztalatot jelent számunkra, hogy részt vehetünk különféle – főként francia és angolszász – hátterű vállalatcsoportok magyarországi érdekeltségei megalapításában és fejlesztésében, amely tevékenységgel közvetett módon hozzájárulhatunk régiónk gazdaságának fejlődéséhez.
Sokoldalú csapatunk olyan ügyvédekből áll, akik több évig dolgoztak tekintélyes nemzetközi ügyvédi irodákban és pénzügyi intézményekben, ahol szilárd jogi szakértelemre és ismeretekre tettek szert. Ennek köszönhetően képesek a legmagasabb szinten is kimagasló színvonalon képviselni ügyfeleink érdekeit. Megbízható, angol-amerikai, francia és egyéb nyugat-európai egyetemeken képzett ügyvédi csapatra támaszkodunk, akik kiemelkedő tapasztalattal és a térségre vonatkozó szerteágazó ismeretekkel rendelkeznek, és akik hozzájárulnak ahhoz, hogy az eddig elért eredményeinkre alapozva folytassuk a tevékenységünket Magyarországon, s ezzel egy időben új távlatokat is nyissunk.
Ügyfeleink főként multinacionális vállalatok magyarországi leányvállalatai, valamint sikeresen működő magyar vállalatok, ideértve pénzügyi intézményeket, gyártó-, kereskedelmi- és szolgáltatási tevékenységet folytató társaságokat is. Valljuk, hogy az ügyfél által folytatott üzleti tevékenység akkor ismerhető meg igazán, ha az ügyvéd-ügyfél viszony szoros, bizalmi viszonyon alapul, és ha az együttműködés az ügyfél tevékenységének a lehető legszélesebb területére kiterjed. Ennek megfelelően megbízásainkat az ügyfeleink kijelölt képviselőjével szoros együttműködésben teljesítjük, és fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy ügyfélkapcsolatainkat ápoljuk. Ez teszi lehetővé, hogy tanácsadási tevékenységünket az ügyfél megelégedésére és a legmagasabb szakmai elvárásoknak megfelelve végezzük.