BLOG

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLYOK

Várhatóan 2024. őszén lép hatályba az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény, amely alapvető változást jelent majd az ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokban. Az új szabályozás lehetővé teszi a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézést, ehhez azonban a jogi személyek mellett magánszemélyek számára is kötelezővé teszi az elektronikus aláírás vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés alkalmazását.

A 2024. ÉVI ADÓJOGI JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

A 2023. végéig elfogadott jogszabálymódosítások alapján hírlevelünkben tájékoztatást nyújtunk az év során hatályba lépő adótörvény-változásokról. Lenti összefoglalónk – tekintettel az adószabályozás számtalan részletszabályára – csak a leglényegesebb módosítások főbb vonalait tartalmazza. A szabályok részletes elemzése túlmutat jelen hírlevelünk keretein, ám kérésére készséggel adunk felvilágosítást ezek tartalmáról.

BELSŐ BEJELENTÉSI RENDSZER BEVEZETÉSE

Egy új törvény alapján az egyes munkáltatóknál belső visszaélés-bejelentési rendszert kell bevezetni. Azok a foglalkoztatók, ahol a foglalkoztatottak száma eléri a 250 főt, már 2023. július 24-éig kötelesek gondoskodni a belső visszaélés bejelentési rendszer működéséről. Azok a foglalkoztatók, ahol a foglalkoztatottak száma eléri az 50 főt 2023. december 17. napjáig kötelesek létrehozni a bejelentési rendszert.

A 2023. ÉVI ADÓJOGI JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

2022. november végén elfogadott jogszabálymódosítások alapján hírlevelünkben tájékoztatást nyújtunk az év során hatályba lépő adótörvény-változásokról. Lenti összefoglalónk – tekintettel az adószabályozás számtalan részletszabályára – csak a leglényegesebb módosítások főbb vonalait tartalmazza. A szabályok részletes elemzése túlmutat jelen hírlevelünk keretein, ám kérésére készséggel adunk felvilágosítást ezek tartalmáról.

A KÉSEDELMI KAMAT ÚJ SZABÁLYAI A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT

2022. november elején Magyarország kormánya új átmeneti szabályokat fogadott el a késedelmi kamat alkalmazásáról. Hírlevelünkben tájékoztatást nyújtunk a késedelmi kamat új szabályairól.

A TÁVMUNKA MAGYARORSZÁGI SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

A COVID-19 vírus már több mint két éve a mindennapjaink része. A munkáltatók általában lehetővé tették az alkalmazottak részére, hogy távmunka keretében dolgozzanak, hogy ezáltal alkalmazkodhassanak a járvány újabb és újabb hullámaihoz. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy melyek azok a szabályok, amelyek alapján a felek kiköthetik a távmunkát a munkaviszonyban.

A MUNKÁLTATÓ LEHETŐSÉGE A MUNKAVÁLALLÓK KÖTELEZŐ OLTÁSÁNAK ELRENDELÉSÉRE

A munkahelyek koronavírus elleni védelmének érdekében a magyar kormány lehetőséget biztosított a munkáltatók számára, hogy a munkavégzés feltételeként állapítsák meg a védőoltás felvételét a foglalkoztatottak számára. Hírlevelünkben összefoglaljuk az erre vonatkozó új kormányrendelet legfontosabb rendelkezéseit.

AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

A technikai lehetőségek folyamatos fejlődésére és az elhúzódó járványhelyzetre tekintettel egyre népszerűbbé válnak a különböző elektronikus szolgáltatások, így az elektronikus aláírás használata is. Hírlevelünkben tájékoztatást nyújtunk az elektronikus aláírás lehetőségeiről és érvényességi feltételeiről.

A 2021. ÉVI ADÓJOGI JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a 2021-es évben milyen fontosabb változásokkal / újításokkal kell számolni (1) az általános forgalmi adó és a társasági adó; (2) a kisvállalati adó és a KATA; (3) a helyi iparűzési adó; valamint (4) az EKÁER rendszer tekintetében.

AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

A technikai lehetőségek folyamatos fejlődésére és a kialakult járványhelyzetre tekintettel egyre népszerűbbé válnak a különböző elektronikus szolgáltatások, így az elektronikus aláírás használata is. Hírlevelünkben tájékoztatást nyújtunk az elektronikus aláírás lehetőségeiről és érvényességi feltételeiről.

A MAGYARORSZÁGRA VALÓ SZABAD BEUTAZÁS LEHETŐSÉGEI 2020. SZEPTEMBER 1. UTÁN

Magyarország Kormánya 2020. szeptember 1. napjától kezdődően általános jelleggel megtiltotta külföldi állampolgárok Magyarországra való belépését, illetve karantén kötelezettséget írt elő a hazatérő magyar állampolgárok számára. Hírlevelünkben a beutazást az általános tilalom ellenére lehetővé tévő, illetve megkönnyítő kivételekkel foglalkozunk, valamint a külföldre utazás kivételes lehetőségeit és szabályait ismertetjük.

A 2020. ÉVI ADÓJOGI JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Hírlevelünk a 2020-as évben milyen fontosabb változásait foglalja össze az általános forgalmi adó; a társasági adó; a személyi jövedelemadó; valamint a kisvállalati adó vonatkozásában, illetve néhány további, adminisztrációhoz kapcsolódó területen.

A BANKI ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁSRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA

Hírlevelünkben ismertetjük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) módosítását, amely alapján az ügyfél-azonosítás tekintetében az érintett szervezetek és pénzintézetek türelmi időt kaptak.

A KAMERÁS MEGFIGYELÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI

A hírlevelünkben ismertetett GDPR jogharmonizációs lépések legújabb hulláma alapján indokolt lehet felülvizsgálni a kamerás megfigyelésre vonatkozó belső előírásokat, a GDPR rendeletnek való megfelelőség érdekében.

A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK MAGÁNCÉLÚ HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

Hírlevelünkben az Igazságügyi Miniszter által az Országgyűlés elé benyújtott T/4479. számú - és várhatóan rövidesen elfogadásra kerülő - törvénymódosítási javaslat főbb szabályait ismertetjük. Az új szabályozás alapján, ha másképp nem állapodnak meg a felek, a jövőben a munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított számítástechnikai eszközöket semmilyen magáncélra nem használhatja.

A 2019. ÉVI ADÓJOGI JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy az adótörvények legfrissebb módosításai alapján 2019. elejétől milyen fontosabb változásokkal / újításokkal kell számolni a (1) társasági adó; (2) az általános forgalmi adó; (3) a személyi jövedelemadó; valamint (4) kisvállalati adó vonatkozásában. Összefoglalónk – tekintettel a számtalan részletszabályra - csak a leglényegesebb módosításokat tartalmazza.

AZ ÜZLETI TITOK SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI

Ha az Ön vállalatához bekopogna egy öltönyös fiatalember, hogy három kiváló ötlete van cége felvirágoztatására, merne élni a lehetőséggel? Tudja mi lehet a következménye annak, ha egy új ötletről, vagy technológiáról kiderül, hogy azt más korábban kezdte alkalmazni? Az üzleti titokkal kapcsolatos magyar és európai uniós jog folyamatosan fejlődik annak érdekében, hogy megfelelő, és a jóhiszeműen eljáró gazdasági szereplők érdekeit védő válaszokat tudjon adni ezekre az újszerű, állandóan változó kihívásokra.

A CAFETERIA-RENDSZER VÁLTOZÁSAI

Lezajlott az országgyűlésben az adótörvények zárószavazása, melynek keretében lényegében teljesen átalakították a cafeteria rendszerét. A döntés folyományaként a kedvező adózású béren kívüli juttatások köre jelentősen A cafeteria-rendszer átalakításával összefüggésben hírlevelünkben azt vizsgáljuk, hogy a munkajog szabályai alapján a béren kívüli juttatások megváltozott adóterhét a munkáltatók vagy a munkavállalók kötelesek-e viselni.

A 2018. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS ÚJ ADÓJOGI JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Jelen hírlevelünkben az alábbiakban összefoglaljuk, hogy 2018. január 1-től milyen fontosabb változásokkal / újításokkal kell számolni a (1) társasági adó; (2) az általános forgalmi adó; (3) a személyi jövedelemadó; (4) az illetékek; valamint a (5) kisvállalati adó vonatkozásában. Emellett engedjék meg, hogy jelezzük, hogy 2018. január 1. napján lépett hatályba az új adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adózással kapcsolatos általános eljárási szabályokat összefoglaló adóigazgatási rendtartás is.

Tájékoztatás az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) szabályairól

2016. április 27. napján kihirdetésre került az EU új, 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete, amely az eddig hatályos adatvédelmi szabályozáshoz képest jelentős változásokat tartalmaz. A Rendeletet 2018. május 25. napjától kell alkalmazni – ezen türelmi idő alatt minden adatkezelőnek és adatfeldolgozónak összhangba kell hoznia tevékenységét a Rendelet szabályaival, ellenkező esetben súlyos jogkövetkezményekre számíthatnak. Az alábbi összefoglalónkban röviden bemutatjuk a Rendelet fontosabb szabályait.

A Számviteli Törvény 2016. január 1. napjától alkalmazandó módosításainak bemutatása

Az Országgyűlés a 2015. június 23. napján megtartott ülésnapon elfogadta a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvényt (a továbbiakban: a „Módosító Törvény”), amely jelentős módosításokat épített be a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: a „Törvény”) rendelkezéseibe.

Kötelmi jog az új Ptk-ban

Az Országgyűlés 2013. február 11. napján fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. Az Országgyűlés döntése nyomán a jelenleg hatályos 1959. évi IV. törvényt („régi Ptk.”) több, mint ötven év után felváltotta az új, az állampolgárok alapvető vagyoni és személyi viszonyait szabályozó magánjogi törvénykönyv. Cikkünkben az új törvény kötelmi jogi részének legfontosabb változásait ismertetjük.

AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV – A Társasági jog új szabályai

Cikkünk az új Ptk. társasági jogot is magában foglaló Harmadik könyve („A jogi személy”) vonatkozásában mutatja be a legfontosabb rendelkezéseket, az alábbi témakörök figyelembevételével: (1) Előzetes észrevételek; (2) A gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályok; (3) A közkereseti társaságra és a betéti társaságra vonatkozó szabályok; (4) A korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó szabályok; (5) A részvénytársaságokra vonatkozó szabályok; és (6) Egyéb szervezetek.

A Munka Törvénykönyvének az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével kapcsolatos módosításai

E cikkünk a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatos legutóbbi módosításait foglalja össze (általános magatartási követelmények, személyiségi jogok védelme, jognyilatkozatok, érvénytelenséget érintő módosítások, szülési szabadság, munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei, munkáltató és munkavállaló kártérítési felelőssége, vezető állású munkavállalók, kötbér tanulmányi szerződés és versenytilalmi megállapodás megsértése esetén fogalommódosítások).

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – I., II., IV. és VIII. könyv legfontosabb változásai

A Parlament 2013. február 11. napján fogadta el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. A Parlament döntése nyomán a jelenleg hatályos 1959. évi IV. törvényt több mint ötven év után váltja fel az új, az állampolgárok alapvető vagyoni és személyi viszonyait szabályozó magánjogi törvénykönyv. Cikkünk az I. (Bevezető rendelkezések), a II. (Az ember mint jogalany), a IV. (Családjog) és a VIII. (Záró rendelkezések) könyv legfontosabb változásait foglalja össze.

Az Európai Bíróság ítélete export áfakötelességével kapcsolatban

Az európai bíróság az Európai Unió jogával ellentétesnek minősítette az export áfakötelessé tételét pusztán abból az okból, hogy az értékesített termék kivitele nem valósult meg a magyar Áfatörvény által előírt 90 napos határidőn belül. Az érintett cégek adó-visszatérítésre tarthatnak igényt, illetve folyamatban lévő eljárás esetén hivatkozhatnak az Európai Unió Bíróságának ítéletére.

A 2013. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS ÚJ ADÓJOGI SZABÁLYOK ÖSSZEFOGLALÓJA

2012. október 12-én terjesztette be a Kormány a Parlament részére a 2013. évi adócsomagot T/8750. szám alatt. A végső módosításokat is magába foglaló törvény elfogadására 2012. november 19. napján került sor. A lentiekben röviden bemutatjuk, hogy milyen fontosabb változásokkal/újításokkal kell számolni (1) a társasági adó; (2) az általános forgalmi adó; (3) a személyi jövedelemadó; (4) az illetékek; (5) a helyi adók; (6) a kisadózók tételes adója, illetve a kisvállalati adó; valamint (7) az adózás rendje vonatkozásában.

A 2012. JANUÁR 1-TŐL HATÁLYOS ÚJ MUNKAJOGI SZABÁLYOK ÖSSZEFOGLALÓJA

Várhatóan 2024. őszén lép hatályba az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény, amely alapvető változást jelent majd az ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokban. Az új szabályozás lehetővé teszi a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézést, ehhez azonban a jogi személyek mellett magánszemélyek számára is kötelezővé teszi az elektronikus aláírás vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés alkalmazását.

A FORDÍTOTT ADÓZÁS ALKALMAZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN

Az általános forgalmi adóról szóló törvényt módosító, 2012. május 22-én kihirdetett 2012. évi XLIX. törvény a mezőgazdasági szektorban is bevezeti a fordított adózást, a törvényben meghatározott termékekre vonatkozóan.