TÁRSASÁGI JOG, ÁTALAKULÁSOK, fúziók

A Gerey & Partners vállalati ügyfelek széles köre részére nyújt jogi képviseletet, és a mindennapi üzleti szerződésektől cég- és változásbejegyzési eljárásokon át a komplex nemzetközi egyesülési és felvásárlási ügyletekig számos ügyön dolgozik.
Ügyfeleinket teljes üzleti életciklusuk során segítjük, az alapítástól kezdve változásbejegyzési eljárásaik lefolytatásán át egészen esetleges átalakulásukig, illetve végelszámolást követő jogutód nélküli megszűnésükig.

Ügyvédi csapatunk rendszeresen közreműködik vállalatok felvásárlásával és átalakulásával kapcsolatos ügyletekben, ideértve a jogi személyek egyesülésével és szétválásával kapcsolatos ügyeket is.

Számos tranzakciós struktúra ismert előttünk, ideértve vegyes vállalatok alapítását, a kivásárlási és kiválási tranzakciókat, valamint az üzletág-átruházást is. A tárgyalások megkezdésétől a jogi átvilágítás (jogi audit, „due diligence”) elvégzéséig és az adatszobák felállításáig ügyfeleink rendelkezésére tudunk állni. Ezekhez kapcsolódóan jelentős szakértelemmel rendelkezünk a tranzakciós dokumentáció kidolgozásában és letárgyalásában is.