SZELLEMI TULAJDONJOG

A Gerey & Partners számottevő gyakorlattal rendelkezik a szellemi tulajdonjog, ezen belül különösen a szerzői jog, a védjegyjog, illetve az iparjogvédelem területén.

Ügyvédeink számos alkalommal képviselték ügyfeleinket szellemi tulajdonjogot érintő polgári peres és nemperes eljárásaik, valamint ügyfeleink jogsérelméből fakadó büntetőeljárások során, amelyek során kiemelkedő szaktudásra tettek szert a szellemi tulajdont érintő jogterületek minden szegmensében.
Irodánk hatékony segítséget nyújt ügyfeleink részére védjegyeik bejelentésével, megújításával, védjegyekre vonatkozó jogutódlással, törlésével és megszűnésével kapcsolatos eljárások során. Ezek mellett irodánk gyakran segíti ügyfeleit védjegyhasználati, illetve más licencia szerződéseik szerkesztésében és véleményezésében.