MUNKAJOG

A munkajog Gerey Ügyvédi Iroda működésének egyik alappillérét képezi. Ügyvédi csapatunk munkajogi gyakorlata a Magyarországon aktívan jelen levő, hazai és nemzetközi cégek és jogi személyek képviseletére fókuszál, amelyből fakadóan ügyvédeink a munkaviszonnyal kapcsolatos jogi szabályozás minden aspektusát részletesen ismerik, így a napi szintű tanácsadástól a komplex kérdéseket is szabályozó, speciális megállapodásokig és szerződésekig – többek között a csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos kérdésekben is – képesek testhezálló munkajogi megoldásokat kínálni.

Ügyvédi csapatunk folyamatosan segíti ügyfeleinket abban, hogy a munkajogi jogviták kialakulását elkerüljék.

Irodánk a jogszabályoknak való megfelelési kérdéseket prioritásként kezeli, ennek keretében rendszeres időközönként útmutatókat, hírleveleket és egyéb jogi dokumentumokat küld ügyfelei részére a jogi szabályozásban bekövetkezett változásokra való felkészítés és a megfelelés elősegítése céljából.

A Gerey Ügyvédi Iroda jelentős tapasztalattal rendelkezik munkajogi jogviták és peres eljárások rendezésében is.