JOGVITARENDEZÉS

Ügyvédeink rendszeresen képviselik ügyfeleinket peres és nemperes, valamint az egyéb hatósági eljárásokban. Törekszünk arra, hogy a felek jogvitáikat békés úton rendezzék, azonban természetesen támogatjuk ügyfeleinket követeléseik érvényesítése során, amennyiben előbbi nem jár eredménnyel.

A Gerey & Partners gyakorlata a vitarendezéshez kapcsolódó jogi képviselet számos területére kiterjed: többek között segítjük ügyfeleinket tulajdonjogi viták, kárigények, szellemi tulajdonjogok és személyiségi jogokkal kapcsolatos igényeik érvényesítésében. Ezeken felül peres gyakorlatunk kiterjed a versenyjogi és munkajogi jogvitákban történő képviseletre, illetve gyakran járunk el bérbeadó és bérlő között felmerülő, pénzügyi szolgáltatásokkal, adózással, valamint szerződésekkel kapcsolatos jogviták során.
Rendszeresen segítjük ügyfeleinket követeléseik behajtására irányuló eljárásaik során, illetve képviseljük ügyfeleinket mint hitelezőket különböző fizetésképtelenségi eljárások – így többek között csődeljárás és felszámolási eljárás – során.

Képviseltük ügyfeleinket mind a Kúria, mind az Európai Bíróság előtt, valamint a jelentősebb belföldi, illetve nemzetközi hatóságok – mint például a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a Magyar Nemzeti Bank mint engedélyező hatóság, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, a Szellemi Tulajdon Világszervezete, a kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a rendőrség, stb. – előtt is.