BIENVENUE SUR LE SITE DE GEREY & PARTNERS !

Gerey & Partners est un cabinet d’avocats hongrois indépendant avec une vaste clientèle internationale. Les institutions financières, les entreprises hongroises ayant une activité industrielle, commerciale, de fourniture de service ou de distribution, ainsi que les filiales hongroises des entreprises étrangères, sont les clients privilégiés de notre cabinet.

Tout en maintenant une relation étroite avec nos clients nous les assistons dans tous les domaines du droit commercial avec des conseils juridiques complexes et professionnels de haut niveau. Nous sommes convaincus que la meilleure façon de fournir un soutien juridique à nos clients et de protéger leurs intérêts juridiques est d’avoir une relation étroite entre l’avocat et le client basée sur la confiance mutuelle et couvrant l’ensemble de son champ d’activité. Pour cette raison, nous coopérons avec des sociétés nationales de comptabilité et de conseil fiscal, ainsi nos clients – en cas de besoin – peuvent recevoir des conseils d’un prestataire unique. En plus du hongrois, nous offrons à nos clients des services juridiques en anglais, français, allemand et italien.

SZAKTERÜLETEK

KERESKEDELMI ÉS VERSENYJOG

Irodánk tevékenységének jelentős részét teszi ki ügyfeleink kereskedelmi megállapodásainak – így többek között adásvételi szerződések, szállítási és forgalmazási szerződések, bérleti szerződések, raktár- és logisztikai szerződések, franchise szerződések, reklámszerződések és termelői tevékenységgel kapcsolatos szerződések) véleményezése és szerkesztése. Ezen felül ügyfeleink megbízásából rendszeresen készítünk általános kereskedelmi megállapodásokat és vizsgáljuk a szerződésekből fakadó jogok érvényesíthetőségét…. Tovább…

MUNKAJOG

A munkajog Gerey Ügyvédi Iroda működésének egyik alappillérét képezi. Ügyvédi csapatunk munkajogi gyakorlata a Magyarországon aktívan jelen levő, hazai és nemzetközi cégek és jogi személyek képviseletére fókuszál, amelyből fakadóan ügyvédeink a munkaviszonnyal kapcsolatos jogi szabályozás minden aspektusát részletesen ismerik, így a napi szintű tanácsadástól a komplex kérdéseket is szabályozó, speciális megállapodásokig és szerződésekig … Tovább…

ADATVÉDELEM

Jogászaink kiemelkedő tapasztalatra és szakértelemre tettek szert az adatvédelmi jog területén az elénk került legkülönfélébb adatvédelmi és compliance kérdések megválaszolása során. Ügyvédeink rendszeresen válaszolnak munkaviszonnyal összefüggő adatvédelmi kérdésekre és szerkesztenek adatkezelési tájékoztatókat, hozzájárulásokat, egyéb dokumentumokat, valamint munkaszerződésben használandó adatvédelmi és adatkezelési klauzulákat…. Tovább…

TÁRSASÁGI JOG, ÁTALAKULÁSOK, FÚZIÓK

A Gerey & Partners vállalati ügyfelek széles köre részére nyújt jogi képviseletet, és a mindennapi üzleti szerződésektől cég- és változásbejegyzési eljárásokon át a komplex nemzetközi egyesülési és felvásárlási ügyletekig számos ügyön dolgozik. Ügyfeleinket teljes üzleti életciklusuk során segítjük, az alapítástól kezdve változásbejegyzési eljárásaik lefolytatásán át egészen esetleges átalakulásukig, illetve végelszámolást követő jogutód nélküli megszűnésükig…. Tovább…

BANKÜGYLET ÉS FINANSZÍROZÁS

A Gerey & Partners a legkülönbözőbb hazai és határokon átnyúló finanszírozási problémákkal kapcsolatban is képes magas szinten támogatni ügyfeleit. Irodánk különösen jelentős banki szabályozási ismeretekkel rendelkezik, mivel ügyvédeink tapasztalatukat magyar és külföldi bankok, és pénzintézetek tanácsadóiként szerezték. Ügyvédeink jelentős szerepet vállaltak hitelintézetek és pénzforgalmi intézmények létrehozásában…. Tovább…

JOGVITARENDEZÉS

Ügyvédeink rendszeresen képviselik ügyfeleinket peres és nemperes, valamint az egyéb hatósági eljárásokban. Törekszünk arra, hogy a felek jogvitáikat békés úton rendezzék, azonban természetesen támogatjuk ügyfeleinket követeléseik érvényesítése során, amennyiben előbbi nem jár eredménnyel.  A Gerey & Partners gyakorlata a vitarendezéshez kapcsolódó jogi képviselet számos területére kiterjed…. Tovább…

KÖVETELÉSBEHAJTÁS

A Gerey & Partners hatékonyan segíti ügyfeleit követeléseik behajtása során tárgyalások kezdeményezésével, fizetési meghagyásos vagy peres eljárások indításával, illetve, amennyiben szükséges, felszámolási eljárások kezdeményezésével. Gyakran képviseljük ügyfeleinket mint hitelezőket bírósági végrehajtási és felszámolási eljárások teljes tartama során. Segítjük ügyfeleinket abban, hogy a követeléseik érvényesítésére megtaláljuk a legmegfelelőbb eljárást. .. Tovább…

SZELLEMI TULAJDONJOG

A Gerey & Partners számottevő gyakorlattal rendelkezik szellemi tulajdonjog, ezen belül különösen a szerzői jog, a védjegyjog, illetve az iparjogvédelem területén. Ügyvédeink számos alkalommal képviselték ügyfeleinket szellemi tulajdonjogot érintő polgári peres és nemperes eljárásaik, valamint ügyfeleink jogsérelméből fakadó büntetőeljárások során, amelyek során kiemelkedő szaktudásra tettek szert a szellemi tulajdont érintő jogterületek minden szegmensében… Tovább…

INGATLANJOG

Irodánk évek óta rendszeresen nyújt segítséget és jogi tanácsadást több hazai és nemzetközi ügyfelének ingatlanjogi ügyekkel kapcsolatban. Ügyvédi csapatunk több éves, kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik ingatlanjogi szerződések, így ingatlan adásvételi szerződések, ajándékozási szerződések, bérleti szerződések, csereszerződések szerkesztésében és véleményezésében, illetve ügytípustól függetlenül képviseljük ügyfeleinket ingatlan-nyilvántartási eljárás teljes tartama alatt… Tovább…

MUNKATÁRSAK

Dr. GEREY Ágoston

irodavezető ügyvéd

gerey@gerey.hu

Dr. RÁDI Péter

partner

info@gerey.hu

Dr. VIDÓCZY-FEHÉR Judit

együttműködő ügyvéd

feher@gerey.hu

Dr. WEIDINGER Kinga

ügyvéd

weidinger@gerey.hu

Dr. ZLINSZKY Péter

együttműködő ügyvéd

zlinszky@gerey.hu

Dr. NAGY Gergely

ügyvédjelölt

nagy@gerey.eu

IRODÁNK

1132 Budapest, Váci út 30. – BC 30 Business Center

office@gerey.hu

Küldjön nekünk üzenetet